Kurs AEN25S

Engelska: Litteratur och teori

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera nyanserat om teorier som har format det akademiska studiet av litteratur
  • reflektera över och problematisera dessa teoriers antaganden och ambitioner
  • redogöra för nyanserad och noggrann kritisk läsning av engelskspråkiga litterära och teoretiska texter baserad på vetenskapliga och litteraturanalytiska principer
  • presentera sammanhängande tolkningar av engelskspråkiga litterära verk utifrån moderna teoribildningar inom området
  • reflektera över vetenskapliga debatter om litteraturteori och det litteraturvetenskapliga fältet
  • på ändamålsenlig, tydlig och korrekt engelska i tal och skrift kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i engelska, inklusive 30 hp i Engelska III
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JV7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig