Kurs EN3075

Teman inom tillämpad engelsk lingvistik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa på insikt om och fördjupad förståelse för de utvalda områdena inom tillämpad lingvistik och de huvudsakliga teorier, metoder och kontroverser som förknippas med dessa
  • demonstrera analytisk förmåga att använda och kritiskt närma sig nyckeltermer- och begrepp inom tillämpad lingvistik
  • visa förståelse för och kritiskt granska centrala tillämpningar inom tillämpad lingvistik, i synnerhet sådana som drivs av teknologi, såsom i datorassisterad språkinlärning (CALL) och korpuslingvistik
  • identifiera och kritiskt utvärdera samtida källor i form av inflytelserika grupper för forskning och policyskapande inom tillämpad lingvistik (såsom professionella organisationer och internationella tidskrifter)
  • kommunicera idéer, utveckla argument och diskutera vetenskapliga arbeten på ett sätt som visar på en hög nivå av kommunikativ kompetens i akademisk engelska i både tal och skrift.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp på grundnivå 2. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7)
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JUR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Annelie Ädel