Kurs GRY28S

Introduktion till rysk film 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerade kunna:
  • redogöra för grundläggande kunskaper i den ryska filmhistoriens huvudperioder från 1900-talet till och med 1970-talet
  • diskutera ett urval av ryska filmer, deras historiska betydelse och deras kulturella inflytande på rysk film under olika perioder
  • diskutera hur centrala epoker i rysk och sovjetisk historia reflekteras i rysk film
  • redovisa betydelsefulla namn och genrer i rysk filmindustri under olika perioder.