Kurs GRY2KA

Sovjetisk och postsovjetisk science fiction-film

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för sovjetisk och postsovjetisk science fiction-film och dess utmärkande drag
  • redogöra för centrala namn och teman inom genren
  • analysera ett urval av sovjetiska samt postsovjetiska science fiction-filmer, deras historiska betydelse och kulturella inflytande
  • diskutera hur centrala epoker i Rysslands 1900-talshistoria reflekteras i science fiction-film.