Kurs GRY287

Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

10 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om satstyper i ryskan
  • redogöra för karaktäristiska skillnader mellan olika satsdelar och beskriva deras funktioner i ryskan
  • tillämpa relevanta syntaktiska konstruktioner vid översättning av utvalda texter till ryska samt använda ryska konjunktioner på ett korrekt sätt
  • visa grundläggande kunskaper om ryskans stilistiska drag vid översättning av utvalda texter till ryska
  • utforma egna texter på ryska av olika stilistisk karaktär.