Kurs GPR276

Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen ges på halvfart (7,5 hp) och innehåller en fördjupning inom  vetenskapliga studier i litteratur-, kultur- och språkvetenskap samt egen produktion och granskande av varandras akademiska texter. Fokus ligger på jämförande analyser av forskningsfråga, teori, metod, argumentation och disposition och studenten övar på så sätt sin förmåga att diskutera innehållet i vetenskaplig text (se Kursplan). Schemalagda obligatoriska seminarier sker i mindre grupper online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. Kursen är förberedande för ett examensarbete och ingår i huvudområdena portugisiska, kinesiska och ryska. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webkamera. För mer information kontakta: Anna Jon-And (portugisiska), ajd@du.se, Irina Karlsson (ryska), ikr@du.se eller Tao Yang (kinesiska) tjn@du.se
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 90 hp på nivå G1F inom ett av huvudområdena Portugisiska, Ryska eller Kinesiska eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35PP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.