Kurs GRY286

Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om Rysslands kulturhistoria från medeltiden fram till idag
  • redogöra för de viktigaste perioderna i Rysslands historia
  • visa kunskaper om ett flertal representativa verk inom rysk film, konst och litteratur
  • visa insikter i hur de kulturella processerna påverkat formandet av den moderna ryska staten och föreställningar om den ryska nationens identitet.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v48, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H367W
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.