Kurs GRY28U

Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för utvecklingen av den ryska litteraturen under 1800-talet och fram till 1917
  • analysera och tolka litterära verk från perioden
  • redogöra för ideologisk och litterär debatt under tidsperioden samt diskutera hur den avspeglas i litterära verk
  • självständigt formulera en frågeställning till en kortare vetenskaplig uppsats
  • använda teorier och metoder i en avgränsad studie
  • kritiskt granska en annan uppsats.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 15, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 60 hp på grundnivå inom området humaniora inklusive kursen Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HDU
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig