Kurs GRY28U

Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917

10 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för utvecklingen av den ryska litteraturen under 1800-talet och fram till 1917
  • analysera och tolka litterära verk från perioden
  • redogöra för ideologisk och litterär debatt under tidsperioden samt diskutera hur den avspeglas i litterära verk
  • självständigt formulera en frågeställning till en kortare vetenskaplig uppsats
  • använda teorier och metoder i en avgränsad studie
  • kritiskt granska en annan uppsats.