Kurs GRY2B2

Introduktion till rysk film 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerade kunna:
  • redogöra för den ryska filmhistoriens huvudperioder från 1980-talet till nu
  • redovisa centrala namn och genrer i rysk filmindustri under olika perioder
  • analysera ett urval av ryska filmer, deras historiska betydelse och deras kulturella inflytande under aktuella perioder
  • diskutera hur centrala epoker i sensovjetisk och postsovjetisk historia reflekteras i rysk film.