Kurs GRY2BR

Ryska V: Samtida rysk litteratur och kultur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • diskutera utvecklingen inom den ryska litteraturen och kulturen från 1991 fram till idag
  • reflektera över samtida konstnärliga och litterära strömningar i Ryssland
  • urskilja och förklara politiska och ideologiska faktorer som påverkat den samtida ryska kulturens utveckling
  • analysera och tolka de litterära texterna ur en samhällelig kontext.