Kurs GRY28G

Ryska I: Grundläggande kurs 1 och 2

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriva och läsa kyrilliska bokstäver på dator
  • förstå tydligt talad ryska om bekanta ämnen
  • samtala om vardagliga ting på ryska
  • läsa och skriva korta texter om vardagliga ämnen på ryska
  • tillämpa grundläggande regler för ryskans ljudsystem
  • uttala de ryska språkljuden korrekt
  • tillämpa grundläggande grammatiska termer och identifiera enkla grammatiska strukturer i ryskan
  • använda delar av språkets basgrammatik korrekt.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H369T
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
14 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.