Stöd under studietiden

Som student på Högskolan Dalarna har du möjlighet att ta del av professionella funktioner och aktiviteter som ger dig stöd under utbildningstiden och förbereder dig inför kommande arbetsmarknad.

Studenthälsan

Om du har behov av att prata med någon kan du vända dig till vår Studenthälsa. Studenthälsan har givetvis tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria. 

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledarna är till för både dig som är i startgroparna och funderar på att börja studera och för dig som redan studerar.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina studier negativt är du välkommen att ansöka om pedagogiskt stöd.

Studiestrategi

Börja fundera på dina studiestrategier direkt från studiestart. Goda studievanor och strategier gör ditt pluggande hållbart och lustfyllt. Här hittar du hjälp och stöd om studiestrategi.

Språkstöd

Under terminen erbjuder Språkstöd dig hjälp och stöd med text på svenska och engelska.

Biblioteket

biblioteket kan du låna kurslitteratur till din utbildning. Du har också tillgång till bibliotekets elektroniska resurser, till exempel e-böcker och elektroniska artiklar. Det finns även ämnesguider med söktips och förslag på databaser inom ditt ämne. Om du behöver hjälp med informationssökning kan du boka tid med en bibliotekarie. Du som bor utanför Falu eller Borlänge kommun, men inom Sverige, kan få böcker hemskickade.

Senast granskad: