Kurs AFR26Q

Franska IV: Franskspråkig litteraturkritik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • på franska kritiskt kommentera skönlitterära verk från olika perioder, samt olika tolkningar av dessa texter
  • redogöra för dominerande strömningar i 1900- och 2000-talets litteraturteori, samt kunna använda sig av de teoretiska begreppen vid analys av skönlitterära texter
  • tillämpa litteraturvetenskaplig metodologi på ett självständigt vis i skriftliga litteraturvetenskapliga analyser av franskspråkiga litterära verk
  • argumentera muntligt och övertygande på akademisk franska för sina analyser.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i franska inklusive 30 hp i Franska III
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JPT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
André Leblanc