Kurs AFR298

Franska: Sociala medier ur ett diskursanalytiskt perspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den digitala kontextens betydelse för språkanvändning och kommunikation på sociala medier
  • med analytisk förmåga tillämpa och kritiskt närma sig relevanta begrepp och teorier för analys av diskursiva praktiker i franskspråkiga sociala medier
  • genomföra en vetenskapligt grundad analys av någon aspekt av franskspråkiga sociala medier
  • uttrycka sig på god akademisk franska vid muntliga och skriftliga redovisningar
  • diskutera och problematisera de sociala mediernas roll som forum för diskussioner och debatter
  • reflektera över sociala mediers betydelse för människors identitetskonstruktion.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Franska
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom huvudområdet franska inklusive 30 hp i Franska III
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HFR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Mette Ruiz