Kurs GSP2W6

Spanska: Språkdidaktik I

6 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursen syftar till att ge den studerande en introduktion till språkdidaktik. Kursen ger en teoretisk grund till språklärande och språkundervisning och kompletterar övriga studier i spanska som förberedelse för en framtida yrkesroll inom språkutbildning.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera hur de främmande språkens ställning i skola och samhälle utvecklats historiskt och debatteras idag
  • redogöra för centrala språkinlärningsteorier och diskutera deras betydelse för språkundervisningen
  • redogöra för skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
  • på svenska diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
20%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Spanska 3
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JBH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Arantxa Santos Muñoz