Kurspaket

Spanska II

30 högskolepoäng

Start vecka 36, 2024

Kurspaketet består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Kurspaketet innebär studier i spanska på heltid. Du kan även dela upp kurspaketet och bara läsa de enstaka kurserna. Klicka på länken till varje delkurs för mer information. De fem kurserna á 6 hp syftar till att deltagarna utvecklar goda kunskaper i ämnesområdena spansk grammatik och spanskspråkig litteratur, samt grundläggande kunskaper i spansk lingvistik. Du kommer även få en introduktion till vetenskapligt skrivande samt utföra ett mindre språkvetenskapligt arbete. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar en ökad förmåga att kommunicera på spanska muntligt och skriftligt i olika situationer och syften.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Zoom. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Behörighetskrav :
  • Spanska I, 22,5 hp inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-H3JCR
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
30 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Kurstillfällen som ingår i paketet
6 hp, 20%, Flexibel (Falun)
Start vecka 36, 2024
6 hp, 20%, Flexibel (Falun)
Start vecka 36, 2024
6 hp, 20%, Flexibel (Falun)
Start vecka 36, 2024
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88