Carolina Leon Vegas

Personlig presentation av Carolina Leon Vegas

Universitetslektor spanska
Spanska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil dr
Spanska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Undervisning

Som doktor med litteraturvetenskaplig inriktning tar jag hand om kurserna relaterade till litteratur och kultur i Spanska II och III vid Högskolan Dalarna. Jag tar även hand om moment relaterade till akademiskt skrivande och till handledning och examination av kandidatexamensarbete. Min pedagogiska grundsyn bygger på övertygelsen att studenterna lär sig bäst när de är motiverade och trivs i kursen. Som lärare är jag mån att vara en tydlig ledare som visar studenterna det meningsfulla med inlärningen och ger de verktyg som de behöver för att nå sina mål. I min undervisning kan man se viktiga inslag av begrepp som ”collaborative learning”, ”formative assessment” och jag har en ständig eftersträvan att kombinera inlärningen av kunskaper och färdigheter på ett balanserat sätt.

 

Kursansvar

Forskning

De senaste åren har jag ägnat mig åt studier av nutida litteratur skriven i Spanien som speglar effekterna av den finansiella krisen 2008. Jag har studerat författare som Marta Sanz, Isaak Rosa, Javier Moreno och Belén Gopegui bland annat. Områden som intresserar mig inom denna korpus är det urbana rummet, migration, aktivism och fenomen kopplade till krisen så som förlust eller utsatthet.

Publikationer