Kurs AJP26Z

Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och politik i det samtida Afrika

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera, ur ett teoretiskt och kritiskt grundat perspektiv, politiska, kulturella och etiska frågor av betydelse för samtida afrikanska samhällen reflekterade genom litteratur från både arabisk- och europeiskspråkiga delar av Afrika
  • argumentera, tydligt och välgrundat, för sin analys av litterära skildringar av afrikanska samhällen
  • redogöra för och värdera andras analyser av litterära skildringar av afrikanska samhällen
  • kritiskt reflektera över centrala teman i litterära skildringar av afrikanska samhällen.