Personlig presentation av Lovisa Berg

Universitetslektor arabiska
Arabiska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil dr
Arabiska Institutionen för språk, litteratur och lärande