Personlig presentation av Lovisa Berg

Fil dr
Arabiska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetslektor arabiska
Arabiska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag är ämnesföreträdare för ämne arabiska. Min undervisning rör det arabiska språket och litteraturen och även modersmålsdidaktik med inriktning mot arabiska. Jag forskar om arabisk litteratur och litteraturdidaktik.

Andra profilsidor

Råd

Institutionsledningsråd ISLL

Bakgrund

Jag började mina studier i arabiska på School of Oriental and African Studies i London. Under mina studier där tillbringade jag tid i Syrien som utbytesstudent. År 2017 erhöll jag min doktorsexamen från Edinburgh University med en avhandling om syrisk litteratur. 

Forskning

Min forskning rör olika aspekter av arabisk litteratur. Jag fokuserar främst på modern syrisk litteratur och då gärna med ett genusperspektiv. Jag är också intresserad av arabisk barnlitteratur och litteraturdidaktiska frågor.

Publikationer