Kurs AJP264

Migrationslitteratur i dåtid och nutid

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • problematisera frågor som rör migration med hjälp av teorier från litteraturvetenskap och kulturella studier
  • självständigt analysera ett urval litterära verk som fokuserar på migration från den engelsk- fransk- och spanskspråkiga världen, med betoning på ett komparativt perspektiv
  • muntligt och skriftligt argumentera för egna tolkningar av såväl litterära verk som vetenskapliga och teoretiska texter
  • reflektera över andra studenters arbeten och ge konstruktiv kritik på dessa såväl muntligt som skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp, inklusive 30 hp på III-nivå (nivå G2F/C), inom ett av följande ämnen: engelska; franska; spanska; litteraturvetenskap eller Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom litteraturvetenskap eller språk eller 15 hp i interkulturella litteraturstudier på avancerad nivå. Dessutom krävs Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3H7L
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Carmen Zamorano Llena