Kurs AJP27C

Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för fördjupade metod- och teorikunskaper och insikter i aktuella forskningsfrågor inom området interkulturella litteraturstudier
  • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar
  • utifrån en problemställning, självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med högt vetenskapligt värde, forskningsanknytning, tydlig metod och teorianknytning, samt argumentation som vilar på kvalificerade textanalyser
  • med hög språklig kommunikationsförmåga, skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat liksom för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser
  • kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten, genom att ge konstruktiv respons.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp på avancerad nivå, varav 30 hp inom huvudområdet Interkulturella litteraturstudier
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3H7Q
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig