Kurs GJP23S

Japanska I: Språkfärdighet

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten på japanska kunna:

  • kommunicera med ett basordförråd och uttrycka tankar och åsikter om välkända ämnen
  • använda kommunikativa strategier för att interagera med andra talare i enklare samtal
  • tillämpa skillnaden mellan en normal artighetsnivå och informellt språk i tal och skrift
  • uttrycka sig på ett för situationen passande sätt
  • använda de vanligaste informella böjningsformerna av kopulan, verb och adjektiv
  • använda ett antal grundläggande hjälpverb och ändelser
  • kombinera meningar med hjälp av de vanligaste konjunktionerna
  • skriva och läsa texter som innehåller de mest grundläggande ideografiska kanji-tecknen.
Startar och slutar:
v4, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl japanska B/steg 3) eller kursen Japanska I: Grundläggande språkfärdighet, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V2Z99
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.