Personlig presentation av Hiroko Inose

Universitetslektor japanska
Japanska Institutionen för språk, litteratur och lärande
Fil dr
Japanska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Min inriktning är översättningsvetenskap och i både min forskning och min undervisning fokuserar jag främst på översättning av litteratur och kultur, inklusive japansk populärkultur.

Bakgrund

Jag växte upp och bodde både i Japan och Europa (Frankrike, Storbritannien och Spanien), vilket så småningom ledde mig till att arbeta inom området översättningsvetenskap. Jag bor i Sverige sedan 2010, då jag började arbeta på Högskolan Dalarna. Jag tog min examen (Bachelor of Science) i psykologi 1993 (University College London, London University) och examen (Master of Science) i socialpsykologi 1994 (London School of Economics and Political Science, London University) innan jag började arbeta som översättare och tolk (engelska-japanska-spanska) både i Japan och Spanien. 2009 tog jag min doktorsexamen i översättningsvetenskap vid Universidad de Granada (Spanien). Titeln på min doktorsavhandling är "La traducción de onomatopeyas y mímesis japonesas al español y al inglés: los casos de la novela y el manga" ("Översättning av japanska onomatopoes och mimetiska ord till spanska och engelska: som återfinns i romaner och i manga" ).

Undervisning

Inom ämnet japanska undervisar jag mest i översättning (japanska-engelska) och japansk populärkultur (anime och manga). Jag handleder även examensarbeten inom dessa områden.

Kursansvar

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är litterär översättning, översättning av kultur, översättning av populärkulturella verk (särskilt manga) och översättningspedagogik.

Forskningsprojekt

Publikationer