Kurs GJP37V

Japanska: Projektbeskrivning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • formulera en tydlig projektbeskrivning med relevant teorianknytning och metoddiskussion, för ett genomförbart forskningsprojekt relaterat till det japanska språket, litteraturen eller kulturen
  • sammanställa för projektet relevant material på japanska och utföra en kritisk granskning av detta
  • skriva olika former av akademisk text, som ett abstract, en recension, en populärvetenskaplig sammanfattning, och en metoddiskussion
  • redogöra för grundläggande forskningsmetodik inom lingvistik, kulturantropologi, översättningsvetenskap och litteraturvetenskap, i ett japanskt sammanhang
  • i detalj analysera de argument som används i vetenskapliga texter och diskutera dessa arguments styrkor och svagheter
  • diskutera och förklara begreppen plagiat och akademisk hederlighet
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och bemöta andras kritik sakligt.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Japanska
Behörighetskrav :
  • 120 hp varav 45 hp inom huvudområdet japanska, inklusive två av kurserna Japanska IV: Haiku 15 hp, Japanska IV: Introduktion till lingvistik 15 hp, Japanska IV: Introduktion till översättning 15 hp, Japanska IV: Kulturantropologi 15 hp, Japanska: Modern och nutida litteratur 15 hp eller Japanska: Översättningens praktik 15 hp, avancerad nivå.
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JSN
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig