Kurs AJP287

Japanska: Interkulturell kommunikation

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera grundläggande begrepp, begreppsramar och bredare sammanhang för interkulturell kommunikation
  • analysera och diskutera exempel på tvärkulturella konflikter i olika situationer (och tillämpa dem specifikt men inte begränsat till fall som gäller Japan)
  • identifiera hinder för effektiv interkulturell kommunikation
  • visa interkulturell känslighet när det gäller tro, värderingar och normer
  • problematisera begreppet interkulturell kompetens.