Kurs AJP287

Japanska: Interkulturell kommunikation

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera grundläggande begrepp, begreppsramar och bredare sammanhang för interkulturell kommunikation
  • analysera och diskutera exempel på tvärkulturella konflikter i olika situationer (och tillämpa dem specifikt men inte begränsat till fall som gäller Japan)
  • identifiera hinder för effektiv interkulturell kommunikation
  • visa interkulturell känslighet när det gäller tro, värderingar och normer
  • problematisera begreppet interkulturell kompetens.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen med huvudområde japanska, inklusive en av kurserna Japanska IV: Kulturantropologi, 15 hp eller Japanska IV: Introduktion till lingvistik, 15 hp
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JSW
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Mariya Aida Niendorf