Kurs GJP23V

Japanska IV: Haiku och texttolkning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på japanska kunna:

  • redogöra för de stora dragen i haiku-diktningens utveckling och historia
  • förklara och problematisera relationen mellan genrer som haiku, renku, haibun och haiga
  • utvärdera olika tolkningar av haiku och renku, och utifrån detta formulera egna tolkningar
  • argumentera för egna perspektiv på haiku-relaterade litteraturteoretiska och litterära texter
  • skriva enkla haiku och renku och diskutera dessa.