Kurs GJP242

Japanska III: Språkfärdighet

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska de studerande på modern japanska kunna:

 • med viss lätthet läsa texter i vilka grammatik, vokabulär och kanji på medelsvår nivå används, och återberätta deras innehåll
 • föra ett vanligt samtal på japanska, och därvid använda uttryck på en nivå nödvändig för vardaglig kommunikation om välkända ämnen
 • ge kortare förberedda presentationer om välkända ämnen
 • uttrycka sina åsikter om sådana ämnen och diskutera andras åsikter
 • organisera och leda mindre studieprojekt
 • analysera de grammatiska strukturerna i medelsvåra texter och använda sig av dessa i egna texter
 • beskriva några vanliga aspekter av det samtida japanska samhället och vardagskulturen.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Japanska II: Språkfärdighet 2, 15 hp, grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3H74
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
18 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska de studerande på modern japanska kunna:

 • med viss lätthet läsa texter i vilka grammatik, vokabulär och kanji på medelsvår nivå används, och återberätta deras innehåll
 • föra ett vanligt samtal på japanska, och därvid använda uttryck på en nivå nödvändig för vardaglig kommunikation om välkända ämnen
 • ge kortare förberedda presentationer om välkända ämnen
 • uttrycka sina åsikter om sådana ämnen och diskutera andras åsikter
 • organisera och leda mindre studieprojekt
 • analysera de grammatiska strukturerna i medelsvåra texter och använda sig av dessa i egna texter
 • beskriva några vanliga aspekter av det samtida japanska samhället och vardagskulturen.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
 • Japanska II: Språkfärdighet 2, 15 hp, grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JSK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
18 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig