Kurs GTR2UP

Turismens principer och praktiker

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursen fokuserar på frågor om hållbarhet, destinationsutveckling och globala trender inom turismutveckling och introducerar turism som ett mångfacetterat fenomen i den moderna världen. Turismens relation till miljön, ekonomin, samhället och kulturen diskuteras och relateras till destinationernas hållbarhet. Kursen introducerar grundläggande begrepp inom turismvetenskap kring destinationer, förvaltning, marknadsföring, styrning och diskuterar turism som ett system för att illustrera hur destinationer är sammankopplade. Den diskuterar globala och lokala trender som formar och påverkar turism som fenomen och destinationer i olika delar av världen.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HZX
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ioanna Farsari