Ioanna Farsari

Personlig presentation av Ioanna Farsari

Universitetslektor Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Docent Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Andra profilsidor

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer