Ioanna Farsari

Personlig presentation av Ioanna Farsari

Docent Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Andra profilsidor

Forskning

Publikationer