Kurs GTR2HA

Verksamhetsförlagt projekt i Turismvetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Kursen utgår från att studenten i samråd med akademisk handledare och representant från verksamheten fastställer ett projekt med koppling till besöksnäringen. Projektet ska utgå från studentens tidigare förvärvade kunskaper och verksamhetens behov. Projektet drivs självständigt av studenten men stöttas genom handledning av både lärare vid Högskolan Dalarna och en ansvarig person inom verksamheten. Denna handledning är individuell och utgår från studentens behov av råd eller information kopplade till verksamheten. Studentens val av verksamhet påverkar design och innehåll i projektet. Genom hela projektet ska studenten vara i nära kontakt med representant från verksamheten
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i samhällsvetenskapliga ämnen varav 45 hp i turismvetenskap
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EY7
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Ioanna Farsari