Utbildningsprogram SDUVA

Magisterprogram i destinationsutveckling

Upptäck de möjligheter och utmaningar som finns med utveckling av destinationer på ett hållbart sätt.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmet innehåller studiebesök till turistdestinationer inom regionen kombinerat med forskning som utförs vid Högskolan Dalarna ger dig viktig kunskap om hur hållbar destinationsutveckling implementeras både i Sverige och i resten av världen. Interaktion med andra studenter och personal från upp emot 15 länder kommer att bredda både ditt professionella nätverk såväl som din förståelse om befintliga kulturella behov och värderingar.

För mer information om programmet, se One-Year Master Programme in Tourism Destination Development (webbsida på engelska).

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3HJ3
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Turismvetenskap, Företagsekonomi, Kulturgeografi, Nationalekonomi och Engelska 6
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Ioanna Farsari