Utbildningsprogram SDUVA

Magisterprogram i destinationsutveckling

Upptäck de möjligheter och utmaningar som finns med utveckling av destinationer på ett hållbart sätt.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Lokal sakkunskap om området och internationell forskning

Studiebesök till turistdestinationer inom regionen kombinerat med forskning som utförs vid Högskolan Dalarna ger dig viktig kunskap om hur hållbar destinationsutveckling implementeras både i Sverige och i resten av världen. Interaktion med andra studenter och personal från upp emot 15 länder kommer att bredda både ditt professionella nätverk såväl som din förståelse om befintliga kulturella behov och värderingar.

För mer information om programmet, se One-Year Master Programme in Tourism Destination Development (webbsida på engelska).

Senast granskad: