Utbildningsprogram SDUVA

Magisterprogram i destinationsutveckling

Upptäck de möjligheter och utmaningar som finns med utveckling av destinationer på ett hållbart sätt.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmet innehåller studiebesök till turistdestinationer inom regionen kombinerat med forskning som utförs vid Högskolan Dalarna ger dig viktig kunskap om hur hållbar destinationsutveckling implementeras både i Sverige och i resten av världen. Interaktion med andra studenter och personal från upp emot 15 länder kommer att bredda både ditt professionella nätverk såväl som din förståelse om befintliga kulturella behov och värderingar.

För mer information om programmet, se One-Year Master Programme in Tourism Destination Development (webbsida på engelska).

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2022
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3AY7
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Turismvetenskap, Företagsekonomi, Kulturgeografi, Nationalekonomi eller motsvarande. Engelska B från gymnasieskolan motsvarande kunskaper.
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H383Y
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Turismvetenskap, Företagsekonomi, Kulturgeografi, Nationalekonomi eller motsvarande. Engelska B från gymnasieskolan motsvarande kunskaper.
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Ioanna Farsari