Kurs GTR29Q

Hållbar destinationsplanering och utveckling

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Kursen behandlar huvudområdet inom destination management, dvs, hållbar utveckling och dess planering. Principerna för destinationsutveckling och planering introduceras samt turism som ett medel för hållbar utveckling. Utveckling granskas ur olika perspektiv för att påvisa förtjänster och brister med turismutveckling och belysa olika vägar till hållbar utveckling. Turism presenteras som ett utvecklingsalternativ som påverkar den lokala och globala natur och socioekonomiska omgivningen. Förhållandet till hållbarhet identifieras.

Planeringens roll inom hållbar destinationsutveckling diskuteras och olika angreppssätt presenteras för att tydliggöra processen och överväganden att lyckas med en integrerad planeringsprocess.

Kursen använder olika undervisningsmetoder, inklusive case studies, rollspel och grupparbete för att involvera studenter för att självständigt kunna göra en destinationsplan.

Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp Turismvetenskap
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EY2
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Albina Pashkevich