Kurs TR3010

Teori och forskningsmetoder

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa specialiserad metodkunskap inom turism (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa analytiska förmågor utifrån olika forskningsmetoder och tekniker (2)
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera teoretiska ansatser, argument och slutsatser i vetenskapliga artiklar eller avhandlingar i turismoch från dessa kunna formulera forskningsproblem och identifiera relevanta kunskapsgap (3)
  • självständigt utarbeta och presentera (muntligt och skriftligt) en forskningsplan inom en bestämd tidsram (4)
  • motivera val av teorier, forskningsdesigner och metoder för en vetenskaplig undersökning (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (6)
  • visa medvetenhet om etiska aspekter avseende forsknings- och utvecklingsarbete (7)

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet turism, kulturgeografi och företagsekonomi samt 15 hp på avancerad nivå inom turismvetenskap
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLL
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Ioanna Farsari