Forskningsprojekt

Möjligheter och verktyg för att förbättra cirkulariteten i stora byggnader av korslimmat trä (CLT)

Att övergå till en mer cirkulär ekonomi är nödvändigt för en resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, och är avgörande för att tackla samhällets påträngande utmaningar med klimatförändringar, uttömning av primära råmaterial och avfall.

Beskrivning

I detta projekt identifierar vi gynnsamma förutsättningar och tekniska lösningar, samt utvecklar open-access verktyg för att främja cirkulär ekonomi inom branschen som bygger stora flervåningshus av CLT. Fokus ligger på material, design och konstruktionslösningar för att maximera cirkularitetspotentialen i sådana byggnader.

CLT, även känt som korslimmat trä eller massivt trä, är en relativt ung byggnadsteknik som revolutionerar användningen av trä i hållbart byggande. Idag har CLT gjort det möjligt att konstruera höga flervåningshus i trä, och CLT-industrin i Europa, inklusive i Sverige, växer gradvis. Dock står CLT-industrin inför ett antal utmaningar som har konsekvenser för dess konkurrenskraft, särskilt med tanke på trenderna inom cirkulär ekonomi. Till exempel har CLT-flervåningshus så långt inte konstruerats på ett sätt som underlättar en cirkulär ekonomi.

För att göra dessa byggnader ännu mer cirkulära och miljövänliga behöver vi maximera möjligheterna för renovering och återanvändning istället för att generera avfall som hamnar på soptippar eller förbränns. Nyckeln till detta ligger i kunskapsutveckling i samarbete med industrin, vilket leder till nya produktionssystem, produkter och tjänster. Vi strävar efter att stödja träbyggnadsindustrin genom att utveckla open-access verktyg för att främja cirkulär byggnadskonstruktion och belysa incitament samt potentiella miljövinster som kan uppnås genom att implementera cirkulära strategier inom träbyggnadsbranschen. Detta kommer att möjliggöra att industrin enklare kan övergå till en cirkulär ekonomi i sina verksamheter och vara väl positionerade för framtida policyförändringar.

Forskningen genomförs i samarbete med kommunala och regionala myndigheter samt företag som arbetar med trämaterial, byggnadsdesign och konstruktion. Det förväntas resultera i kunskap som kan ge en konkurrensfördel för träbyggnadsindustrin och integreras i utbildningsprogram som gynnar byggindustrin på lång sikt.

Finansiärer

Projektöversikt
Projektansvarig
Ambrose Dodoo
Projektperiod
2024-01-01 — 2026-12-31
Projektstatus
Pågående
Medlemmar
  • Ambrose Dodoo