Kurs GBY2J2

Husbyggnadsprojekt I - Små byggnader och bostadsområden

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursens övergripande mål är att studenten ska skaffa sig kunskaper i husbyggnad, speciellt beträffande planering, utformning och teknisk uppbyggnad av mindre byggnader med ett fokus på hållbarhet i planering och utförande av bostäder och bostadsområden. Kunskaperna ska tillämpas vid framtagning av ritningar och teknisk beskrivning för en mindre byggnad och dess omgivande byggda miljö. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • utforma, planera och gestalta små byggnader och bostadsområden utifrån kunskap om hållbart byggande, arkitektur och planering
 • redogöra för olika stommar och laster för byggnader
 • redogöra för uppbyggnaden av grund, golv, vägg och takkonstruktioner för en mindre byggnad
 • utforma och producera handlingar och materialspecifikationer för en mindre byggnad i programstadiet enligt gällande lagstiftning och krav inom plan-, bygg- och konstruktionsområdet
 • använda branschaktuella verktyg för att producera de handlingar som behövs för bostadshusets genomförande
 • redogöra för lagstiftning och regelverk i samband med planering och byggande av mindre byggnader och bostadsområden
 • visa förståelse för rikets koordinat- och höjdsystem
 • känna till inmätnings- och utsättningsmetoder
 • beskriva tillverkningen av olika byggmaterial och faktorer som påverkar valet av byggmaterial
 • redogöra för byggmaterialens tekniska egenskaper och ange användningsområden för olika byggmaterial
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3AVP
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig