Kurs AEG29N

Solcellsteknik

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kursen ska studenten kunna:

  • välja ändamålsenliga komponenter för nätkopplade solcellssystem,
  • redogöra för huvudtyper av och koncept för nätkopplade solcellssystem,
  • självständigt dimensionera nätkopplade solcellssystem baserat på grundläggande utformningsmetoder och beräkningar,
  • använda datorprogram för dimensionering, modellering, simulering och optimering av vanligt förekommande typer av nätkopplade solcellssystem,
  • kritiskt utvärdera dimensionering och prestanda av komponenter och kompletta nätkopplade solcellssystem genom analys av förluster,
  • redogöra för miljömässiga och marknadsekonomiska aspekter av solcellssystem.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Solel, 7,5 hp, avancerad nivå
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HPV
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Frank Fiedler