Kurs GBY3AX

Husbyggnadsprojekt III - Byggkonstruktionsprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande för ett konkret husbyggnadsprojekt kunna:

  • välja byggtekniska lösningar för en husbyggnad
  • utföra lastberäkningar
  • dimensionera konstruktionselement av trä, stål och betong
  • konstruera knutpunkter och förband
  • dimensionera geokonstruktioner
  • utföra konstruktionsberäkningar med datorprogram
  • redovisa utförda beräkningar och CAD-ritningar i en rapport.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet och Byggstatik och hållfasthetslära 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3KFC
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Jonn Are Myhren