Kurs BKE223

Kemi 1

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 35, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper i och om kemi.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse för hur dessa utvecklas
  • visa grundläggande kunskaper inom områdena kemisk bindning, kemiska reaktioner och förändringar, stökiometri samt analytiska mätmetoder
  • förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt visa förmåga att hantera kemikalier och utrustning
  • visa förmåga att reflektera över och värdera valda metoder och erhållna resultat i laborativt arbete
  • visa förmåga att använda kunskaper i kemi för att muntligt och skriftligt kommunicera dessa samt för att kunna granska och använda information
  • visa förmåga att analysera och och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
33%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EXG
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig