Kurs GBY2NF

Byggkonstruktioner

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Det övergripande målet är att studenten skall tillägna sig kunskaper om laster och krafter i byggkonstruktioner samt grunderna i hållfasthetslära. Kunskaper ska också inhämtas om hur byggkonstruktioner av trä, stål, betong och murverk fungerar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • bestämma lasternas storlek på olika byggkonstruktioner
  • utföra lastnedräkningar för enkla fall med egenvikt, nyttig last, snö- och vindlast
  • förklara kraftöverföring i balkar och pelare
  • känna till funktionssätt hos ramar och bågar
  • beräkna krafter och moment i enklare konstruktioner
  • beräkna drag och tryckspänningar för balkar påverkade av enklare belastningar
  • känna till begreppet knäckning och ha orientering av beräkningssätt för knäckning
  • förklara bärförmåga och funktionssätt hos bärverk av trä, stål, betong och murverk
  • känna till hur olika markförhållanden påverkar val av grundläggningsmetod
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J3R
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ove Sundmark