Kurs GBY2XF

Husbyggnadsprojekt II – Byggprojekt stora byggnader

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • arbeta självständigt och i grupp i ett husbyggnadsprojekt
  • redogöra för olika stomsystem samt kunna göra en lastanalys i dessa system
  • ange hur gällande brand-, ljud-, och fuktkrav normalt kan uppfyllas för ett flerbostadshus, kontorshus och en industribyggnad
  • redovisa byggtekniska konstruktioner för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • översiktligt projektera förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • beskriva handlingar och aktörer i ett större husbyggnadsprojekt
  • redovisa delar av ett miljöcertifieringsystem för byggnader i ett större husbyggnadsprojekt