Kurs GMD2H2

Algebra

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa kännedom om och använda matematikens grundläggande språk och uttrycksformer,
 • visa kunskap om olika talområden såsom de hela talen, rationella tal, reella tal och komplexa tal,
 • visa förståelse för nödvändigheten av att basera matematiken på logiska och axiomatiska system,
 • visa kunskap om definitioner och satser i talteori,
 • lösa algebraiska ekvationer och ekvationssystem,
 • bevisa grundläggande satser i talteori med olika bevismetoder såsom direkt och indirekt bevisföring, motsägelseteknik samt matematisk induktion,
 • visa kunskap i elementär kombinatorik och använda binomialsatsen för att undersöka och utveckla polynom,
 • utföra polynomdivision och använda några metoder för lösning av vissa typer av polynomekvationer,
 • använda digitala verktyg alternativt programmering på ett för kursen ändamålsenligt sätt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 4 eller Matematik D
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3H5Z
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Marit Halldén

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa kännedom om och använda matematikens grundläggande språk och uttrycksformer,
 • visa kunskap om olika talområden såsom de hela talen, rationella tal, reella tal och komplexa tal,
 • visa förståelse för nödvändigheten av att basera matematiken på logiska och axiomatiska system,
 • visa kunskap om definitioner och satser i talteori,
 • lösa algebraiska ekvationer och ekvationssystem,
 • bevisa grundläggande satser i talteori med olika bevismetoder såsom direkt och indirekt bevisföring, motsägelseteknik samt matematisk induktion,
 • visa kunskap i elementär kombinatorik och använda binomialsatsen för att undersöka och utveckla polynom,
 • utföra polynomdivision och använda några metoder för lösning av vissa typer av polynomekvationer,
 • använda digitala verktyg alternativt programmering på ett för kursen ändamålsenligt sätt.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 4 eller Matematik D
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3K8L
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marit Halldén