Kurs BY3004

Miljöklassningsverktyg

2,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kursen fokuserar på miljöklassningsverktyg för byggnader. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • Visa förståelse för begreppet hållbar utveckling i den byggda miljön.
  • Värdera olika miljöklassningsverktyg som används i byggbranschen i världen.
  • Identifiera och beskriva de viktigaste egenskaperna hos olika internationella miljöklassningsverktyg för byggnader.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34H2
Huvudområde: