Kurs BY3004

Miljöklassningsverktyg

2,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Kursen fokuserar på miljöklassningsverktyg för byggnader. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • Visa förståelse för begreppet hållbar utveckling i den byggda miljön.
  • Värdera olika miljöklassningsverktyg som används i byggbranschen i världen.
  • Identifiera och beskriva de viktigaste egenskaperna hos olika internationella miljöklassningsverktyg för byggnader.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3AXZ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig