Kurs BY3004

Miljöklassningsverktyg

2,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Kursen fokuserar på miljöklassningsverktyg för byggnader. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • Visa förståelse för begreppet hållbar utveckling i den byggda miljön.
  • Värdera olika miljöklassningsverktyg som används i byggbranschen i världen.
  • Identifiera och beskriva de viktigaste egenskaperna hos olika internationella miljöklassningsverktyg för byggnader.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik om minst 180 hp och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GN7
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Jingchun Shen