Utbildningsprogram TMIEA

Magisterprogram i energieffektivt byggande

Vi behöver minska klimatavtrycket för byggnader genom energieffektiviseringar och skapandet av en hållbar infrastruktur. Detta magisterprogram ger dig de aktuella verktygen som krävs för att vara med och utforma hållbara byggnader och bidra till klimatomställningen.
60 högskolepoäng Avancerad nivå
Bild på huset Dalarnas villa
Dalarnas villa – en forskningsvilla designad av studenter. Daniel Elfving

Expertis inom hållbart byggande

Detta magisterprogram har utvecklats från Högskolan Dalarnas omfattande forskning inom bygg- och energiteknik. Det syftar till att ge dig de färdigheter som krävs för att kunna arbeta för att sänka byggnaders koldioxidavtryck under hela livscykeln.

Programmet introducerar dig till innovativa designkoncept och nya tillvägagångssätt som hjälper till att hantera både nuvarande och framtida miljö- och samhällsutmaningar.

Vi erbjuder ett nätbaserat program som går parallellt med vårt campusprogram och skapar flexibilitet för studenter som vill plugga från annan ort i Sverige. Du kan följa de flesta lektionerna i realtid hemifrån eller titta på inspelningar när det passar. Alla är välkomna att delta på campusundervisningen i den mån man har möjlighet. Vid ett fåtal tillfällen förväntas man delta på laborationer eller liknande på campus.

Kontakt med arbetslivet

Byggsektorn är särskilt stark i Dalarna och byggutbildningarnas signum på Högskolan Dalarna är den goda kontakten med lokala företag och organisationer under utbildningen. Våra partners introducerar verkliga problem i kurserna, ger dig praktisk erfarenhet och goda möjligheter till anställning efter examen.

Programmet startar redan från första dag med besök på byggarbetsplatser, gästföreläsningar från innovativa företag och insikt i banbrytande projekt för att skapa kontakter med branschen. Dessa aktiviteter kommer att tjäna till att öka din medvetenhet om de senaste utvecklingstrenderna. Alla lärare jobbar även som forskare och kommer ge er sitt stöd från forskningsfronten inom hållbart byggande. Vi strävar efter att ge alla studenter möjligheten att jobba tätt tillsammans med forskare och byggföretag i sitt examensarbete.

Studera utomlands

Programmet erbjuder studentutbyte och vi mottar studenter från hela världen till vårt program. Läs mer om möjligheterna till utbyte.

Vad blir du efter utbildningen och hur ser arbetsmarknaden ut?

Den globala utmaningen som klimatförändringarna utgör innebär att vi behöver övergå till förnybara energikällor och förbättra energieffektiviteten i den byggda miljön och därmed begränsa utsläppen av växthusgaser. Att studera vid detta program ger dig viktig spetskompetens för att jobba med de aktuella verktygen, tekniken och metoderna och samtidigt en stor konkurrensfördel på denna alltmer globala arbetsmarknad.

Du rekommenderas starkt att söka till programmet om du är intresserad av att arbeta med energieffektivt byggande och gröna omställningen i samhället. Dessutom kommer programmets internationella karaktär förbereda dig för att arbeta i en internationell miljö och ge dig möjligheten att bygga ett världsomspännande professionellt nätverk. Möjligheten finns även att fortsätta med doktorandstudier inom Högskolan Dalarnas forskarutbildning i energi- och resurseffektiv samhällsbyggnad.

Examen

Programmet ger dig en Master of Science Degree (60 Credits) in Energy Efficient Built Environment

För att vara behörig behöver du ha en kandidatexamen med huvudämne inom ett område relaterat till bygg-, energiteknik eller arkitektur. Eftersom programmet ges på engelska måste du också bevisa att dina kunskaper i både talad och skriftlig engelska är tillräckliga.

Mer information om programmet på engelska

Master Programme in Energy Efficient Built Environment

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3J8G
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Ingenjörs- eller kandidatexamen inom bygg- eller energiområdet (t ex energi-, bygg-, maskin- och konstruktionsteknik eller arkitektur) om minst 180 hp och Engelska 6
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3H3U
Studieform
Distans
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Ingenjörs- eller kandidatexamen inom bygg- eller energiområdet (t ex energi-, bygg-, maskin- och konstruktionsteknik eller arkitektur) om minst 180 hp och Engelska 6
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
2 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H3G
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Ingenjörs- eller kandidatexamen inom bygg- eller energiområdet (t ex energi-, bygg-, maskin- och konstruktionsteknik eller arkitektur) om minst 180 hp och Engelska 6
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Jonn Are Myhren