Utbildningsprogram TMIEA

Magisterprogram i Energieffektivt byggande

Vill du förbättra byggnaders energi- och miljöeffekt och bidra till en grönare infrastruktur? På Magisterprogrammet i Energieffektivt byggande får du verktyg för att hjälpa samhället att möta behoven av ett hållbart boende.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Vårt magisterprogram i energieffektivt byggande ger dig kunskap för att kunna vara delaktig i utvecklingen och utformandet av framtidens energieffektiva byggnader. Utbildningen bygger på våra lärares erfarenheter från forskning och utvecklingsarbete inom energieffektivt byggande, inomhusklimat, stadsplanering och värme- och kylsystem med låg miljöpåverkan samt Högskolan Dalarnas nära samarbete med byggbranschen.

För mer information om programmet, se Master Programme in Energy Efficient Built Environment (webbsida på engelska).

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Hösten 2022
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3BC9
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Ingenjörs- eller kandidatexamen inom bygg- eller energiområdet (t ex energi-, bygg-, maskin- och konstruktionsteknik eller arkitektur) om minst 180 hp och Engelska 6
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig