Utbildningsprogram TMIEA

Magisterprogram i Energieffektivt byggande

Vill du förbättra byggnaders energi- och miljöeffekt och bidra till en grönare infrastruktur? På Magisterprogrammet i Energieffektivt byggande får du verktyg för att hjälpa samhället att möta behoven av ett hållbart boende.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Vårt magisterprogram i energieffektivt byggande ger dig kunskap för att kunna vara delaktig i utvecklingen och utformandet av framtidens energieffektiva byggnader. Utbildningen bygger på våra lärares erfarenheter från forskning och utvecklingsarbete inom energieffektivt byggande, inomhusklimat, stadsplanering och värme- och kylsystem med låg miljöpåverkan samt Högskolan Dalarnas nära samarbete med byggbranschen.

För mer information om programmet, se Master Programme in Energy Efficient Built Environment (webbsida på engelska).

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H388L
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Ingenjörs- eller kandidatexamen inom bygg- eller energiområdet (t ex energi-, bygg-, maskin- och konstruktionsteknik eller arkitektur) om minst 180 hp. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Stängd för sen anmälan
Tillfällen
Hösten 2022
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3BC9
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Ingenjörs- eller kandidatexamen inom bygg- eller energiområdet (t ex energi-, bygg-, maskin- och konstruktionsteknik eller arkitektur) om minst 180 hp. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig