Kurs BY3005

Hållbar samhällsplanering

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Ställa samman, analysera och kombinera information från olika källor för att kunna beskriva en stads energianvändning;
  • Redovisa den grundläggande uppbyggnaden av en stads infrastruktursystem;
  • Förklara klimat- och energipåverkan av olika infrastruktursystemlösningar;
  • Analysera och kritiskt utvärdera befintliga eller planerade stadsdelar ur klimat- och energisynpunkt;
  • Ge förslag och rekommendationer till hur stadsdelar ska utvecklas för att bli mer hållbara;
  • Arbeta i internationella och multiprofessionella arbetslag;
  • Kommunicera sin kunskap, sina analyser och sina förslag muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik om minst 180 hp och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GN6
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Therese Olsson