Kurs BY3005

Hållbar samhällsplanering

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Ställa samman, analysera och kombinera information från olika källor för att kunna beskriva en stads energianvändning;
  • Redovisa den grundläggande uppbyggnaden av en stads infrastruktursystem;
  • Förklara klimat- och energipåverkan av olika infrastruktursystemlösningar;
  • Analysera och kritiskt utvärdera befintliga eller planerade stadsdelar ur klimat- och energisynpunkt;
  • Ge förslag och rekommendationer till hur stadsdelar ska utvecklas för att bli mer hållbara;
  • Arbeta i internationella och multiprofessionella arbetslag;
  • • Kommunicera sin kunskap, sina analyser och sina förslag muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3AXX
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig