Kurs EG3020

Examensarbete för magisterexamen i Energiteknik med fokus på energieffektivisering inom byggd miljö

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2022

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska kunna tillämpa fördjupade kunskaper inom huvudområdet energiteknik med fokus på energieffektivisering genom att utföra ett arbete av forsknings- eller utvecklingskaraktär. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra ett projekt inom givna tidsramar
  • visa kunskap och förståelse inom energieffektivisering, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa valda delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa fördjupad metodkunskap inom energiteknik
  • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande om minst 180 hp samt kurser om minst 30 hp inom magisterprogrammet i energieffektivt byggande eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3BJP
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig