Kurs ABY22W

Byggnaders energiprestanda - simulering och analys

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Förbereda och genomföra energisimuleringar i byggnader.
  • Identifiera tillvägagångssätt för vanliga simuleringsberäkningar via lastberäkning, systemsimulering och energisimulering av byggnader.
  • Tillämpa lämpliga simuleringsstrategier och rimliga simuleringsprocedurer.
  • Visa förståelse för data som genereras av modeller och genomföra rimlighetsbedömning för att undvika fel.
  • Utifrån simulering tolka byggnadsprestandan och ge förslag på energibesparing.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H394Q
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig