Kurs ABY22W

Byggnaders energiprestanda - simulering och analys

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Förbereda och genomföra energisimuleringar i byggnader.
  • Identifiera tillvägagångssätt för vanliga simuleringsberäkningar via lastberäkning, systemsimulering och energisimulering av byggnader.
  • Tillämpa lämpliga simuleringsstrategier och rimliga simuleringsprocedurer.
  • Visa förståelse för data som genereras av modeller och genomföra rimlighetsbedömning för att undvika fel.
  • Utifrån simulering tolka byggnadsprestandan och ge förslag på energibesparing.

Extra information:

Vi har 4 obligatoriska campustillfällen under året. Dessa kan vara dubbeldagar. Dvs ett tillfälle per läsperiod och två under första termin. Vi har fyra obligatoriska och examinerande online aktiviteter under året. Under första termin har vi två.

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik om minst 180 hp och Engelska 6
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3KEF
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
4 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Jingchun Shen