Kurs GSQ2MC

Trafikplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för grundläggande begrepp inom transportsektorn relevanta för samhällsplaneringen
  • analysera och visa förståelse för sambanden mellan trafikplanering och fysisk planering samt mer övergripande samhällsplanering
  • redogöra för hur trafikplanering bedrivs på olika administrativa nivåer i Sverige samt internationellt
  • redogöra för och kritiskt reflektera kring sambandet mellan trafikplanering och sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter och konsekvenser kopplade till en hållbar utveckling
  • visa förståelse för de olika transportslagen och deras infrastruktursystem samt dess utformningskrav och samverkan dem emellan
  • tillämpa verktyg och planeringsmetoder inom transportområdet och utforma beslutsunderlag med hänsyn tagen till den omgivande miljön
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 60 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FLZ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Gabriella Haglund