Kurs GMD2GF

Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet.

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten utvecklar och fördjupar sina matematiska och matematikdidaktiska kunskaper för att bli behörig att undervisa i matematik i grundskolans åk 1-3.