Kurs ET1029

Styr- och reglerteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för grundläggande principer i styrteknik.
  • Redogöra för uppbyggnad och användning av styrsystem för elsystem.
  • Redogöra för olika begrepp och komponenter hos reglersystem samt hur man med blockscheman och processcheman beskriver olika reglersystem.
  • Visa förståelse för olika processtyper och kunna karakterisera processer vad det gäller dynamik och statiska egenskaper.
  • Förklara principer och egenskaper för de olika delarna av en PID-regulator.
  • Redogöra för olika metoder för inställning av regulatorer.
  • Lösa praktiska problem som kan uppkomma vid reglering av energi system.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Ellära del 2,5 hp
  • Programmeringsteknik och numeriska metoder7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GK5
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig