Kurs GMD2HF

Matematik 1b för grundlärare F-3

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • problematisera matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv om undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3 som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med hjälp av olika uttrycksformer beskriva grundläggande begrepp och metoder inom geometri och rumsuppfattning, som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3
 • använda grundläggande begrepp, satser och metoder för att lösa uppgifter inom området geometri
 • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av digitala verktyg
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • utifrån olika förutsättningar för undervisning göra didaktiska val samt kritiskt granska och argumentera för dessa.
Startar och slutar:
vecka 8, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GDF
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 41, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • problematisera matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv om undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3 som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med hjälp av olika uttrycksformer beskriva grundläggande begrepp och metoder inom geometri och rumsuppfattning, som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3
 • använda grundläggande begrepp, satser och metoder för att lösa uppgifter inom området geometri
 • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av digitala verktyg
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • utifrån olika förutsättningar för undervisning göra didaktiska val samt kritiskt granska och argumentera för dessa.
Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JRA
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig